آموزش طريقه باز كردن ايميل در هوتميل ماسنجر با عكس

 

 

1- درسايت www.hotmail.com داخل شويد.

2-  در  sign up  كليك كنيد.

بعداً

 • بعد اينطوري اين فايل را پُر مي كنيم..

  شمارة ۱ = نام يا  ID  كه دوست داريد  می گذارید .

  شمارة ۲و۳= باسوردي كه دوست داريد  می گذارید .

  شمارة ۴=يكي از ايميل دوستات يا ايميل ديگري از خودتان بگذاريد.

  شمارة ۵و۶=يكي از مهمترين جيزي كه  هوتميل است .اينجا بايد يك سوال انتخاب كنيد و جوابش را بدهيد.بخاطر اينكه وقتي كسي ايميل شما را برداشت ، مي توانيد از اين سوال ايميل را دوبارة باز كنيد.

 •  

  شمارة 7 و  8  اينجا=اسم  وفاميل

  شمارة 9=جنس شما  M اقايان F خانمها.

  شمارة 10=روز ميلاد شما

  شماره 11 = كشور

  شمارة 12 = كودي كه بالا نوشتة وارد كنيد.

  شمارة 13 = روي كلمة I accept كليك مي كنيم..

  اينطور شما بر خود يك  ID  ساختيد ....

   

      واين هم بر كسانيكه عربي ميخواهند

  در سايت www.hotmail.com وارد شده ، التسجيل را كليك كنيد.

     بغد اين فايل را پُر ميكنبم ...

   

  شمارة ۱ = نام يا آيدی كه دوست داريد  می گذارید .

  شمارة ۲و۳= باسوردي كه دوست داريد  می گذارید .

  شمارة ۴=يكي از ايميل دوستات يا ايميل ديگري از خودتان بگذاريد.

  شمارة ۵و۶=يكي از مهمترين جيزي كه  هوتميل است .اينجا بايد يك سوال انتخاب كنيد و جوابش را بدهيد.بخاطر اينكه وقتي كسي ايميل شما را برداشت ، مي توانيد از اين سوال ايميل را دوبارة باز كنيد.

   

  شمارة 7 و  8  اينجا=اسم  وفاميل

  شمارة  9= جنس شما  ذكر  اقايان أنثى خانمها.

  شمارة 10=روز ميلاد شما

  شماره 11 = كشور

  شمارة 12 = كودي كه بالا نوشتة وارد كنيد.

  شمارة 13 = روي كلمة  أوافق  كليك مي كنيم..

  اينطور شما بر خود يك  ID  ساختيد ....

   

   

  سپس پروگرام     Windows Live Messenger      را در كمپيوتر تان باز ميكنيد .

  اگر نداريد از اين جا داونلود كنيد .

   
  ماسنجر 2009
   
  عربي Windows XP و Vista
  Messenger 2009 English Windows XP و Vista

   

  اين هم ماسنجر بلس Messenger Plus و Messenger Plus! Live

   

  عربي / إنجليزي با ماسنجر 2009

   

   

   
   
   
   

   

  CopyRight © 2009  SamanZar.net -  All right reserved

  designed by : A-Sayed